Individuální jóga

Feature Image 1

Jógová terapie je stejně stará jako sama jóga a základní princip je u obou stejný. Liší se jen ve způsobu cvičení a přístupu: Na prvním místě je zdravé tělo, vyrovnaná mysl a schopnost relaxovat, pak teprve otázky vyšší seberealizace.

Skupinová jóga

Feature Image 2

Svou pozornost v rámci skupinových lekcí věnuji především Flow joze. Jedná se o spojení prvků Vinyasa flow yogy, power yogy, tance a dechových technik, které vytváří ladné a přitom silové provedení pohybů v rytmu dechu. Rozvíjí pružnost těla, vnitřní sílu a hlubokou koncentraci.

Cesty s jógou

Feature Image 3

Chcete načerpat novou sílu a inspiraci z přírody a života lidí žijících na východě? Setkáme se s otevřeným srdcem a náručí místních obyvatel, rozmanitou přírodou, sluncem a všeprostupujícím klidem, který tu dýchá ve svém vlastním rytmu.